Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần theo quy định mới nhất

Ngày hỏi:29/07/2020

Chúng tôi dự định lập công ty cổ phần sau đợt dịch này, dự kiến từ năm sau 2021. Vậy chúng tôi phải chuẩn bị hồ sơ nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

- Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Như vậy, khi thành lập doanh nghiệp từ năm sau bạn phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ nêu trên, so với quy định hiện hành thì hồ sơ theo quy định mới không có thay đổi nhiều.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.