Hủy thầu trong những trường hợp nào?

Ngày hỏi:21/07/2020

Theo các quy định mới nhất về việc lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, trường hợp nào thì phải hủy thầu? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực 01/01/2021) việc hủy thầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Tất cả hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu;

- Thay đổi mục tiêu, quy mô đã ghi trong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu;

- Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu không tuân thủ quy định của Luật này hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án;

- Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư không tuân thủ quy định của Luật này hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến hạn chế cạnh tranh giữa các nhà đầu tư;

- Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Như vậy nếu thuộc vào một trong những căn cứ nêu trên thì sẽ bị hủy thầu theo quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực 01/01/2021).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.