Người sử dụng tài sản có quyền góp vốn vào doanh nghiệp từ 2021?

Ngày hỏi:20/07/2020

Hiện nay thì chỉ có chủ sở hữu tài sản mới được góp vốn vào doanh nghiệp. Vậy tới đây khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thì người sử dụng tài sản có quyền góp vốn vào doanh nghiệp không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định về tài sản góp vốn như sau:

- Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

- Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, không chỉ có các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu mà người có quyền sử dụng hợp pháp tài sản cũng được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Đây là nội dung mới so với Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin