Được góp vốn đầu tư vào tổ chức kinh tế dưới những hình thức nào?

Ngày hỏi:15/07/2020

Tôi là một nhà đầu tư và muốn góp vốn vào tổ chức kinh tế. Vậy cho tôi hỏi theo quy định mới thì tôi được góp vốn đầu tư dưới những hình thức nào? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 25 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau:

- Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

- Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

- Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các trường hợp trên.

Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về các hình thức góp vốn đầu tư vào tổ chức kinh tế kể từ năm 2021.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin