Sau khi đạt kỳ thi tập sự luật sư có quy định về thời hạn nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề luật sư không?

Ngày hỏi:13/07/2020

Mình thi đạt kỳ thi tập sư luật sư cách đây 1 năm và vẫn chưa nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ. Ban biên tập có thể cho mình biết có quy định thời hạn tối đa phải nộp hồ sơ chứng chỉ hành nghề sau khi có kết quả thi luật sư không ạ? Hiện nay em nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ được không ạ?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Dựa theo Luật Luật sư 2006 và Luật Luật sư sửa đổi 2012 thì không có quy định nào về thời hạn phải nộp phải nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư sau khi đạt kỳ thi tập sự luật sư. Do dó bạn vẫn có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ luật sư tại thời điểm hiện tại.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 17 Luật Luật sự 2006 được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định về hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư của người đạt yêu cầu bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bạn sẽ tiến hành nộp hồ sơ đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phần hồ sơ gồm các hồ sơ sau:

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe;

- Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư.

Trên đây là nội dung ban biên tập gửi đến bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.