Có được tăng lương trước hạn khi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua không?

Ngày hỏi:09/07/2020

Xin chào văn phòng luật sư. Cho tôi hỏi tôi là giáo viên trường trung tâm GDNN-GDTX. Năm học 2019-2020 tôi được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nếu năm 2020-2021 tôi được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở mà đợt tăng lương thường xuyên của tôi vào tháng 8/2021. Thì tôi có được xét tăng lương trước thời hạn không? Mong nhận được tư vấn của luật sư. Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định điều kiện xét tăng lương trước hạn cụ thể như sau:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Mặt khác tại Điểm d Khoản 1 cùng điều thì xác định thành tích xuất sắc như sau:

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

- Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn xét tăng lương thường xuyên là 8/2021 như vậy từ thời điểm này tính đến 31/12/2021 bạn đã vượt quá 12 tháng nên bạn không được xét tăng lương trước hạn.

Và thành tích danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở là căn cứ xác định bạn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, bạn có thể xét tăng lương trước hạn khi sang năm 2021.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin