Dừng đóng bảo hiểm xã hội người lao động có được hưởng chế độ thai sản không?

Ngày hỏi:08/07/2020

Chào các anh/chị bên tư vấn. Em đi dạy hợp đồng có đóng bảo hiểm từ tháng 9/2019 đến hết tháng 7/2020. Hết tháng 7 em hết hợp đồng lao động với trường đồng nghĩa với việc em không còn đóng bảo hiểm nữa. Đầu tháng 11 em dự sinh. Trường hợp của em có được hưởng chế độ thai sản không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Từ tháng 09/2019 đến tháng 07/2020 thì bạn đã tham gia BHXH được 11 tháng

Do bạn ký hợp đồng lao động với trường do đó bạn thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đó căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì thì bạn thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản.

Và theo Khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì bạn phải có đủ 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội trở lên trong khoản thời gian 12 tháng trước khi sinh để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Theo đó bạn sẽ dự sinh vào tháng 11/2020 đo đó trong khoản thời gian từ 11/2019 đến tháng 10/2020 bạn phải có thời gian đủ 06 tháng đóng bảo hiểm trở lên.

Căn cứ theo thông tin bạn cung cấp thì trong khoản từ tháng 11/2019 đến 10/2020 bạn đã có được 11 tháng đóng bảo hiểm xã hội theo hợp đi dạy tại trường Đồng Nghĩa do đó bạn đã đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản.

Trên đây là nội dung Ban biên tập gửi đến bạn.

Trân trọng

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin