Nhân viên y tế trường học làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thế nào?

Ngày hỏi:08/07/2020

Tôi là nhân viên y tế trường học đang công tác tại nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vậy tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 76/NĐ-CP không?                                                   

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điều 11 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về phụ cấp ưu đãi theo nghề như sau:

Phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này, gồm:

...

Công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước bao gồm: Trạm y tế cấp xã; Trạm y tế cơ quan, trường học; Phòng khám đa khoa khu vực; Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế, Bệnh viện và các cơ sở y tế khác từ cấp xã trở lên;

...

Như vậy trường hợp bạn là nhân viên y tế trường học thì được nhận phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin