Các tố cáo xuất phát từ khiếu nại tại Tòa án phải có các điều kiện gì để được thụ lý theo quy định mới?

Ngày hỏi:29/06/2020

Đối với các tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại tại Tòa án phải đáp ứng các điều kiện gì để được thụ lý giải quyết theo quy định mới sắp có hiệu lực?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 27 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC (có hiệu lực từ ngày 10/08/2020) quy định về điều kiện để thụ lý các tố cáo xuất phát từ khiếu nại tại Tòa án như sau:

Trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại theo quy định của pháp luật tố tụng; khiếu nại trong việc bắt giữ tàu biển; khiếu nại trong việc bắt giữ tàu bay; khiếu nại việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; khiếu nại trong quá trình giải quyết phá sản hoặc đề nghị xem xét đơn theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người đề nghị không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại, giám đốc thẩm, tái thẩm thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại, giám đốc thẩm, tái thẩm có hành vi vi phạm pháp luật.

Trên đây là điều kiện để Tòa án thụ lý các tố cáo xuất phát từ khiếu nại theo quy định của Thông tư 01/2020/TT-TANDTC.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.