Đổi họ cho con theo họ của cha dượng được không?

Ngày hỏi:26/06/2020

Em đã có 1 đời chồng và con 3 tuổi. Vợ chồng em ly hôn và con đang theo họ mẹ. Giờ em kết hôn với người mới thì em có thể thay đổi họ cho con theo họ của chồng mới được không? Có cách nào để đổi họ của con theo họ của cha dượng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

- Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

- Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

- Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

- Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

- Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

- Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

- Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

- Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

=> Theo quy định này, trường hợp người được nhận làm con nuôi thì có thể thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi.

Điều 8 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định về người được nhận làm con nuôi gồm:

- Trẻ em dưới 16 tuổi

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

+ Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

=> Cha dượng được nhận con riêng của vợ làm con nuôi (con dưới 18 tuổi).

Như vậy, nếu bạn lấy chồng mới và muốn đổi họ của con theo họ của người chồng mới thì có thể tiến hành theo cách: Người chồng mới nhận con bạn làm con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi 2010. Sau đó thực hiện thay đổi họ cho con từ họ của mẹ đẻ (họ của bạn) sang họ của cha nuôi (người chồng mới) theo yêu cầu của cha nuôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.