Xử lý các khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Ngày hỏi:25/06/2020

Khi tiếp nhận khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì cán bộ tiếp nhận phải xử lý như thế nào? Mong nhận được giải đáp theo quy định mới.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC (có hiệu lực từ 10/08/2020) thì khi tiếp nhận khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì phải xử lý như sau:

- Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thì người xử lý đề xuất thủ trưởng cơ quan, đơn vị thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật;

- Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ điều kiện thụ lý giải quyết thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, người xử lý đề xuất người có thẩm quyền ra thông báo trả lời hoặc hướng dẫn cho người khiếu nại biết rõ lý do không được thụ lý giải quyết hoặc bổ sung những thủ tục cần thiết để thực hiện việc khiếu nại;

- Trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, người xử lý đề xuất người có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định và thông báo cho người khiếu nại biết;

- Đơn kiến nghị, phản ánh, đề nghị, yêu cầu có nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, người xử lý đề xuất thủ trưởng cơ quan, đơn vị thụ lý để giải quyết theo quy định về khiếu nại tại Thông tư này.

Trên đây là quy định về việc xử lý các khiếu nại tại Tòa án trong trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo Thông tư 01/2020/TT-TANDTC.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin