Hóa đơn điện tử đã hủy có phải lưu trữ lại không?

Ngày hỏi:22/06/2020

Bên tôi vừa bán lô hàng mây tre đan số lượng cho 1 công ty ở Sài Gòn, lập hóa đơn điện tử. Vì xảy ra sai sót nên hai bên đã thỏa thuận là sẽ hủy hóa đơn này, lập 1 hóa đơn điện tử mới. Vậy công ty tôi có phải lưu hóa đơn đã bị hủy không? Nhờ tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định về việc xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập như sau:

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

Như vậy trong trường hợp hóa đơn điện tử đã hủy thì công ty bạn phải lưu trữ lại, để phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bạn nhé.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin