Có phải hủy thầu khi thay đổi quy mô dự án không?

Ngày hỏi:19/06/2020

Chào anh chị, tôi có thắc mắc như sau: UBND huyện có dự án nâng cấp đường có tổng mức chi phí là 10 tỷ đồng. Dự án này đã được tổ chức đấu thầu rộng rãi và đã chọn được nhà thầu. Tuy nhiên mới đây UBND huyện lại muốn thay đổi dự án trên từ làm được rộng 3m lên 3.5m với tổng chi phí là 13 tỷ đồng. Như vậy cho tôi hỏi, trường hợp này có được điều chỉnh hồ sơ không? Hay phải hủy thầu? Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 17 Luật đấu thầu 2013 quy định các trường hợp hủy thầu:

- Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

- Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Theo quy định trên,việc UBND huyện điều chỉnh từ đường rộng 3m lên 3.5 m là điều chỉnh quy mô dự án được ghi trong hồ sơ mời thầu. Vì vậy phải tiến hành hủy thầu theo đúng quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.