Phụ cấp đối với giáo viên tổng phụ trách đội trường chuyên biệt

Ngày hỏi:17/06/2020

Tôi là giáo viên tổng phụ trách đội tại trường chuyên biệt. Tôi được phụ cấp mức 2 đối với nhà giáo trường chuyên biệt. Ngoài ra tôi có được thêm phụ cấp trách nhiệm với tổng phụ trách đội nữa không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Mục II Thông tư 05/2005/TT-BNV quy định:

Mức 2, hệ số 0,3 áp dụng đối với:

- Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc biên chế trả lương của các trường chuyên biệt;

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I;

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã được hưởng phụ cấp đối với giáo viên trường chuyên biệt.

Như vậy bạn làm Tổng phụ trách Đội thì được hưởng theo đối tượng là giáo viên ở trường chuyên biệt. Không được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm làm Tổng phụ trách Đội.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.