Có bao nhiêu danh hiệu thi đua về Dân quân tự vệ?

Ngày hỏi:08/06/2020

Từ ngày 01/7/2020 có bao nhiêu danh hiệu thi đua về Dân quân tự vệ? Mong nhận được giải đáp của anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 8 Thông tư 57/2020/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) quy định về danh hiệu thi đua về Dân quân tự vệ như sau:

1. Đối với cá nhân

a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;

b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”;

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

d) Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

2. Đối với tập thể

a) Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”;

b) Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”.

Trên đây là những danh hiệu thi đua về Dân quân tự vệ được quy định từ ngày 01/7/2020.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.