Khi thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng thì có còn hưởng phụ cấp công vụ?

Ngày hỏi:05/06/2020

Trường hợp một người thôi việc trong các cơ quan của Đảng thì họ có còn được hưởng phụ cấp công vụ không? Nếu không thì sẽ tính từ thời điểm nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định 34/2012/NĐ-CP thì:

Khi thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang thì thôi hưởng phụ cấp công vụ từ tháng tiếp theo.

Như vậy, theo quy định trên thì khi thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng, bạn sẽ không còn hưởng phụ cấp công vụ, thời điểm tính từ tháng tiếp theo kể từ khi thôi việc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.