Trung tâm kiểm định xe cơ giới không bố trí đủ số lượng đăng kiểm viên bị phạt bao nhiêu tiền?

Ngày hỏi:02/06/2020

Theo nghị định 100 thì nếu trung tâm kiểm định xe cơ giới không bố trí đủ số lượng đăng kiểm viên bị phạt bao nhiêu tiền? Nếu có thì mức phạt là bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 2đ Điều 38 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với Trung tâm đăng kiểm thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Không bố trí đủ số lượng đăng kiểm viên tối thiểu trên dây chuyền kiểm định.

Thực hiện hành vi quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 2; điểm a, điểm b khoản 3 Điều này bị tước quyền sử dụng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới” từ 01 tháng đến 03 tháng (Khoản 4b).

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp Trung tâm đăng kiểm không bố trí đủ số lượng đăng kiểm viên tối thiểu trên dây chuyền kiểm định có thể bị phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.