Thực hiện kiểm định xe cơ giới không bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị có bị phạt không?

Ngày hỏi:02/06/2020

Theo nghị định 100 thì trường hợp trung tâm đăng kiểm thực hiện kiểm định xe cơ giới không bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị có bị phạt không? Nếu có thì mức phạt đối với hành vi này là bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 2d Điều 38 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với Trung tâm đăng kiểm thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Thực hiện kiểm định mà không bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ kiểm định, bảo hộ lao động theo quy định.

Thực hiện hành vi quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 2; điểm a, điểm b khoản 3 Điều này bị tước quyền sử dụng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới” từ 01 tháng đến 03 tháng (Khoản 4b).

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp Trung tâm đăng kiểm thực hiện kiểm định xe cơ giới không bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị có thể bị phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.