Chỉ định thầu rút gọn có quy trình như thế nào?

Ngày hỏi:01/06/2020

Tôi muốn làm chỉ định thầu rút gọn cho vấn đề mua sắm hóa chất cho bệnh viện. Tôi thắc mắc về căn cứ pháp lý để tôi làm thầu này, quy trình thầu và một bộ hồ sơ của chỉ định thầu rút gọn bao gồm những giấy tờ nào? Tôi xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về hạn mức chỉ định thầu như sau:

Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Như vậy, đối với gói thầu mua sắm hóa chất cho bệnh viện sẽ bị giới hạn định mức chỉ định thầu theo quy định.

Theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về quy trình chỉ định rút gọn, cụ thể như sau:

- Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

- Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;

- Ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

Trên đây là quá trình chỉ định thầu đối với gói thầu mua hóa chất cho bệnh viện.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.