Không tuân thủ đúng quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong kiểm định xe cơ giới bị phạt bao nhiêu tiền?

Ngày hỏi:01/06/2020

Trường hợp đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm không tuân thủ đúng quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong kiểm định xe cơ giới bị phạt bao nhiêu tiền? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định.

- Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này bị tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên từ 01 tháng đến 03 tháng.

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm Không tuân thủ đúng quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong kiểm định xe cơ giới có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên từ 01 tháng đến 03 tháng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.