Quy hoạch nghĩa trang ở cấp xã UBND xã có được phê duyệt không?

Ngày hỏi:25/05/2020

Anh chị cho em hỏi: Ủy ban nhân dân cấp xã có được phê duyệt quy hoạch nghĩa trang ở cấp xã không? Nhờ tư vấn. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định hệ thống quy hoạch sử dụng đất cụ thể như sau:

- Quy hoạch sử dụng đất quốc gia;

- Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

- Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng;

- Quy hoạch sử dụng đất an ninh.

Đối với cấp tỉnh, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện là một nội dung của quy hoạch tỉnh.

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất như sau:

- Việc quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Như vậy, UBND xã không có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất làm nghĩa trang.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.