Thời hạn sử dụng đất rừng tự nhiên đã hết có được gia hạn?

Ngày hỏi:25/05/2020

Trường hợp thời hạn sử dụng đất rừng tự nhiên do Nhà nước giao, cho thuê đã hết hạn thì có được gia hạn không? Mong sớm nhận phản hồi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 33 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, có quy định:

- Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sinh sống trong khu vực rừng sản xuất là rừng tự nhiên nơi chưa có tổ chức quản lý rừng mà có nhu cầu, khả năng bảo vệ, phát triển rừng thì được Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên không thu tiền sử dụng đất để bảo vệ, phát triển rừng và được kết hợp khai thác các lợi ích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

- Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên và cộng đồng dân cư đã được Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn còn lại. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất theo quy định.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao, cho thuê đất rừng tự nhiên trước 1/7/2004 nếu đã hết thời hạn sử dụng đất, nếu vẫn có nhu cần vẫn được Nhà nước xem xét để gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Ban biên tập phản hồi thông tin.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.