Hộ kinh doanh có phải sử dụng hoá đơn điện tử không?

Ngày hỏi:20/05/2020

Anh chị ơi. Có quy định bắt buộc hộ kinh doanh phải sử dụng hoá đơn điện tử không ạ? - Đây là thắc mắc của bạn Hoàng Oanh (Hà Nội).

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 4 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì:

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Như vậy, khi thuộc các trường hợp nêu trên thì hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin