Trường học có được chuyển nhương khi Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng không?

Ngày hỏi:08/05/2020

Cho mình hỏi: Đất được nhà nước giao cho cơ sở giáo dục có được phép chuyển nhượng hay không? Đất này được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 5 Luật đất đai 2013 quy định: Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức).

Như vậy, cơ sở giáo dục sử dụng đất được xem là tổ chức.

Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 173 Luật đất đai 2013 quy định: Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Như vậy, cơ sở giáo dục được giao đất không thu tiền sử dụng đất không được phép chuyển nhượng QSDĐ được giao.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.