Khi thu hồi đất chi phí san lấp mặt bằng để kinh doanh có được bồi thường không?

Ngày hỏi:08/05/2020

Xin chào: Tôi có thực hiện san lấp mặt bằng 3 ha để làm cơ sở trộn bê tông tuy nhiên, sau khi xây dựng xong thì cơ sở tôi nằm trong quy hoạch của nhà nước, phải thu hồi. Vậy ngoài tiền chi phí đầu tư vào đất, tôi có được trả lại tiền đã bỏ ra để san lấp mặt bằng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

- Chi phí san lấp mặt bằng;

- Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

- Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

- Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Như vậy, chi phí bạn bỏ ra để san lấp mặt bằng để kinh doanh được nhà nước bồi thường khi thu hổi đất (trong trường hợp bồi thường chi phí đầu tư trên đất).

Lưu ý: Các chi phí đầu tư trên đất được liệt kê trên được bồi thường khi đáp ứng những điều kiện sau:

- Có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất. Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại;

- Chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.