Không thể hiện đầy đủ các thông tin trên biển hiệu theo quy định tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thì bị xử phạt như thế nào?

Ngày hỏi:18/01/2016
Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dưới 200 mét; Không thể hiện đầy đủ các thông tin trên biển hiệu theo quy định tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thì bị xử phạt như thế nào?

Nội dung này được Lê Quang Trung - Thanh tra Sở TT&TT Quảng Trị tư vấn như sau:

Tại Điểm a,b, Khoản 1, Điều 69 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Lê Quang Trung - Thanh tra Sở TT&TT Quảng Trị

  • Lê Quang Trung - Thanh tra Sở TT&TT Quảng Trị
  • Click để xem thông tin