Đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng không có hàng hóa có bị hủy?

Ngày hỏi:28/04/2020

Do ảnh hưởng dịch bệnh bên nhà nước đã đưa ra hạn ngạch xuất khẩu gạo, tuy nhiên khi mở tờ khai thì nhiều doanh nghiệp đã đăng ký số lượng lớn nhưng không có gạo để xuất khẩu. Vậy, trường hợp này tờ khai hải quan có bị hủy không? (Bạn Trí đến từ Long An thắc mắc)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định các trường hợp hủy tờ khai hải quan bao gồm:

- Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập;

- Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

- Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

- Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra;

- ...

Như vậy, hết thời hạn 15 ngày mà doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai hải quan không có hàng hóa để xuất khẩu thì Chi cục hải quan nơi tiếp nhận đăng ký sẽ hủy tờ khai hải quan. Số lượng gạo trong tờ khai bị hủy sẽ được bổ sung lại vào hạn ngạch xuất khẩu.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.