Thời hạn người mua tài sản đấu giá nộp tiền vào tài khoản của cơ quan THADS là bao lâu?

Ngày hỏi:27/04/2020

Theo quy định mới ban hành về thi hành án dân sự thì: Thời hạn người mua tài sản đấu giá nộp tiền vào tài khoản của cơ quan THADS là bao lâu? (Minh Anh - Tp.HCM)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 33/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/05/2020) thì:

Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

Như vậy, thời hạn tối đa để người mua tài sản đấu giá nộp tiền vào tài khoản của cơ quan THADS là 60 ngày.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.