Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán do mở tài khoản giao dịch tại công ty khác có được xin cấp lại chứng chỉ?

Ngày hỏi:08/04/2020

Tôi có thắc mắc cần được giải đáp theo quy định mới như sau: Trường hợp một người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, đang làm việc cho công ty chứng khoán A, nhưng lại mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán B nên bị thu hồi chứng chỉ. Cho tôi hỏi trường hợp của người này muốn xin cấp lại chứng chỉ mới thì có được không? Khi nào thì được? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong các trường hợp sau:

a) Không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Vi phạm quy định tại Điều 12, khoản 2 Điều 98 của Luật này;

c) Không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục.

Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này không được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Tại Khoản 2 Điều 98 quy định người hành nghề chứng khoán không được thực hiện các hành vi sau đây:

- Mở, quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán nơi mình không làm việc, trừ trường hợp công ty chứng khoán nơi mình đang làm việc không có nghiệp vụ môi giới chứng khoán;

- ...

=> Như vậy, nếu cá nhân đang hành nghề tại công ty chứng khoán này mà lại mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty khác thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán và không được cấp lại.

Trên đây là nội dung hỗ trợ!

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin