Các trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Ngày hỏi:08/04/2020

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán theo quy định mới và có thắc mắc sau: Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong những trường hợp nào? Nhờ hỗ trợ!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong các trường hợp sau đây:

- Không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều này;

- Vi phạm quy định tại Điều 12, khoản 2 Điều 98 của Luật này;

- Không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin