Có những loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán nào?

Ngày hỏi:08/04/2020

Cho tôi hỏi quy định sắp tới có hiệu lực điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán đã quy định chứng chỉ hành nghề chứng khoán có những bao nhiêu loại? Cụ thể là những loại nào? Nhờ hỗ trợ!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các loại sau đây:

- Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;

- Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính;

- Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin