Cha mẹ đến thăm con có cần khai báo lưu trú không?

Ngày hỏi:01/04/2020

Sắp tới cha mẹ tôi dưới quê sẽ lên thành phố thăm tôi, cho hỏi tôi có cần phải thông báo lưu trú với phường không? Nhờ hỗ trợ giải đáp, cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 31 Luật cư trú 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Luật cư trú sửa đổi năm 2013 quy định:

- Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.

- Đại diện gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác khi có người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn; trường hợp người đến lưu trú tại nhà ở của gia đình, nhà ở tập thể mà chủ gia đình, nhà ở tập thể đó không đăng ký thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp hoặc bằng điện thoại hoặc qua mạng Internet, mạng máy tính. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thông báo địa điểm, địa chỉ mạng Internet, địa chỉ mạng máy tính, số điện thoại nơi tiếp nhận thông báo lưu trú cho nhân dân biết.

- Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

=> Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì bạn phải có trách nhiệm thông báo việc lưu trú của cha mẹ bạn với công an phường bạn đang cư trú và chỉ cần thông báo lưu trú 01 lần.

Trên đây là nội dung hỗ trợ!

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.