Phó Giám đốc Sở Xây dựng là cán bộ hay công chức?

Ngày hỏi:27/03/2020

Hiện tại Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh tôi có một số lỗi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, tôi không xác định được chức danh này là cán bộ hay công chức để sử dụng quy định phù hợp xử lý kỷ luật. Cho tôi hỏi chức danh này là cán bộ hay công chức? Nhờ phản hồi sớm, cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh bao gồm:

- Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân;

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân.

Tại Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định các sở (cơ quan chuyên môn) được tổ chức thống nhất ở các địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: ... Sở Xây dựng.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, nên Phó Giám đốc Sở Xây dựng là công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh.

Trên đây là nội dung hỗ trợ!

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin