Có bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi người đó dương tính với ma túy không?

Ngày hỏi:25/03/2020

Trong trường hợp người đó xét nghiệm dương tính với ma túy thì có bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không? Mong nhận được sự phản hồi của chuyên viên về vấn đề trên. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP thì được quy định như sau:

Điều 3. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì:

Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

Do đó, nếu từ dủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, và được bác sỹ hoặc y sỹ có thẩm quyền xác định là người nghiện ma túy thì phải áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp:

+ Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

+ Bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do người nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

Như vậy kết quả xét nghiệm dương tính với má túy không phải là căn cứ đề xác định là người nghiệt ma túy, cũng chưa có căn cứ để đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin