Có lấy lại được tiền đặt cọc khi không thực hiện hợp đồng?

Ngày hỏi:25/03/2020

Em xin chào. Em có 1 vấn đề muốn hỏi là vừa rồi em có kí hợp đồng tiệc cưới và đã đặt cọc lần 1 cho bên nhà hàng 5 triệu để giữ chỗ. Lần 2 em đặt cọc 22 triệu tiền thức ăn. Nhưng do lí do khách quan em không tổ chức lễ cưới nữa em đã báo với nhà hàng trước 3 tuần diễn ra tiệc cưới. Vậy em có lấy lại được 22 triệu tiền cọc thức ăn không ạ? em xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 328 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định như sau:

- Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Theo quy định này, có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Hai bên đã có thỏa thuận trong hợp đồng

- Nếu bạn và nhà hàng đã thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng tiệc cưới đã ký về trường hợp không tổ chức lễ cưới thì tiền cọc sẽ được giải quyết như thế nào, thì hai bên sẽ thực hiện theo thỏa thuận đó.

Trường hợp 2: Hai bên không thỏa thuận

- Nếu trong hợp đồng không có bất kỳ thỏa thuận nào về việc không tổ chức lễ cưới thì căn cứ theo Khoản 2 Điều 328 Bộ luật dân sự năm 2015: “Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc”.

Do đó trong trường hợp này bạn sẽ không nhận lại được tiền đặt cọc, nếu trong hợp đồng đặt cọc giữa bạn và nhà hàng không có thỏa thuận khác.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin