Mức xử phạt công ty chưa được công bố đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động mà hoạt động

Ngày hỏi:07/07/2020

Công ty chưa được công bố đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động mà hoạt động thì bị xử lý như thế nào? Trích dẫn căn cứ mới nhất liên quan đến vấn đề trên. Mong nhận được sự phản hồi của chuyên viên. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định 28/2020/NĐ-CP thì được quy định như sau:

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động mà chưa được công bố đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra tại Khoản 8 Điều này quy định về hình thức xử phạt bổ sung như sau:

Đình chỉ hoạt động quan trắc môi trường lao động của tổ chức quan trắc môi trường lao động từ 03 tháng đến 06 tháng khi vi phạm quy định tại các khoản 5, 6, 7 Điều này.

Như vậy khi công ty có hành vi chưa được công bố đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động mà hoạt động thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng và bị đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng.

Để biết thêm thông tin về vấn đề trên bạn có thể tham khảo tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin