Không nộp bổ sung đủ số tiền ký quỹ của công ty đưa người lao động đi làm việc nước ngoài thì bị xử lý ra sao?

Ngày hỏi:07/07/2020

Không nộp bổ sung đủ, đúng hạn số tiền ký quỹ của công ty đưa người lao động đi làm việc nước ngoài thì bị phạt bao nhiêu tiền? Trích dẫn căn cứ mới nhất. Mong nhận được sự phản hồi của chuyên viên về vấn đề trên. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 45 Nghị định 28/2020/NĐ-CP thì được quy định như sau:

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ có một trong các hành vi sau đây:

...

c) Không nộp bổ sung đủ, đúng hạn số tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ theo quy định;

...

Ngoài ra tại Điểm a Khoản 5 Điều này còn quy định về hình thức xử phạt bổ sung như sau:

Đình chỉ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như sau:

a) Từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, các điểm c, d khoản 4 Điều này;

...

Tại Điểm b Khoản 6 Điều này biện pháp khắc phục hậu quả được quy định như sau:

Buộc hoàn trả đủ tiền cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, d khoản 3, điểm a khoản 4 Điều này;

Do đó khi với doanh nghiệp dịch vụ có hành vi không nộp bổ sung đủ, đúng hạn số tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ theo quy định thì bị phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng và bị đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng.

Để biết thêm thông tin về vấn đề trên bạn có thể tham khảo tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin