Những nội dung quy định trong quyết định đình công gồm những gì?

Ngày hỏi:08/07/2020

Xin chào Ban biên tập tôi đang nghiên cứu về quyết định đình công trong quy định mới. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới quyết định đình công phải đảm bảo những nội dung gì? Mong Ban biên tập hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 202 Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định quyết định đình công và thông báo thời điểm bắt đầu đình công như sau:

Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây:

- Kết quả lấy ý kiến đình công;

- Thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công;

- Phạm vi tiến hành đình công;

- Yêu cầu của người lao động;

- Họ tên, địa chỉ liên hệ của người đại diện cho tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin