Có được xin thôi quốc tịch Việt Nam khi đang nợ thuế không?

Ngày hỏi:23/03/2020

Chào anh chị, chị em lấy chồng Ấn Độ và có ý định theo chồng sang bên đấy sinh sống. Chị em muốn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch quốc tịch Ấn Độ. Tuy nhiên chị hiện giờ đang nợ thuế thì có xin thôi quốc tịch Việt Nam được không? Mong anh chị giải đáp giúp em.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điểm a Khoản 2 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, người xin thôi quốc tịch Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

- Đang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, Điều 17 Nghị định 16/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

Trong quá trình thụ lý, xem xét giải quyết hồ sơ mà có văn bản của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ nợ hợp pháp về việc người đó còn nợ thuế, tiền, tài sản thì cơ quan có thẩm quyền không thụ lý, không xem xét giải quyết hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam.

=> Như vậy, chị bạn đang nợ thuế thì chưa được thôi quốc tịch Việt Nam.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.