Mức xử phạt đối với hành vi sử dụng người dưới 13 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép

Ngày hỏi:08/07/2020

Sử dụng người dưới 13 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép theo thì người sử dụng lao động bị xử lý như thế nào? Trích dẫn căn cứ mới nhất. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 28 Nghị định 28/2020/NĐ-CP thì phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng người dưới 13 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép theo quy định tại khoản 3 Điều 164 của Bộ luật Lao động.

Do đó khi người sử dụng lao động có hành vi sử dụng người dưới 13 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng.

Để biết thêm thông tin về vấn đề trên bạn có thể tham khảo tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin