Người dân được bồi thường bằng mảnh đất khác hay tiền khi Nhà nước thu hồi đất?

Ngày hỏi:19/03/2020

Tôi có một mảnh đất 300m2 hiện đang là nơi sinh sống của gia đình. Mảnh đất này có GCN quyền sử dụng đất ghi mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn. Tuy nhiên sắp tới đây Nhà nước tiến hành thu hồi để thực hiện việc xây dựng khu đô thị mới. Vậy sau khi thu hồi tôi sẽ được bồi thường bằng mảnh đất khác có cùng mục đích sử dụng hay được bồi thường bằng tiền? Mong ban biên tập hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

- Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

- Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

=> Như vậy, nếu như mảnh đất bạn đang sinh sống có đủ điều kiện sẽ được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất. Tuy nhiên việc bồi thường bằng đất hay bằng tiền còn phụ thuộc vào điều kiện cụ thể. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm có quyết định thu hồi.

Ban biên tập thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.