Khi xác định quỹ tiền lương phải loại trừ các yếu tố nào?

Ngày hỏi:09/07/2020

Trong việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động thì sẽ loại trừ cái yếu tố nào? Mong sớm nhận được phản hồi. (Hoatran***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 34/2019/TT-BLĐTBXH có quy định việc loại trừ các yếu tố khi xác định quỹ tiền lương, cụ thể như sau:

- Loại trừ các yếu tố khách quan khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động

Khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, Quỹ loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH, Khoản 3 Điều 55 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP.

Ban biên tập phản hồi.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin