Việc quản lý lao động đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định ra sao?

Ngày hỏi:09/07/2020

Chào ban biên tập, hiện tôi đang công tác tại Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp HCM. Tôi có thắc mắc: Việc quản lý lao động đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 34/2019/TT-BLĐTBXH có quy định về việc quản lý lao động đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể như sau:

Quỹ thực hiện quản lý lao động theo quy định tại Mục 2 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH).

Ban biên tập phản hồi.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin