Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự theo quy định của pháp luật thì xử lý ra sao?

Ngày hỏi:11/03/2020

Ban biên tập cho mình hỏi: Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự theo quy định của pháp luật thì xử lý như thế nào? Trích dẫn căn cứ mới nhất. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 15/04/2020) thì được quy định như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

...

d) Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu theo quy định của pháp luật;

...

Bên cạnh đó tại Điểm b Khoản 4 điều này còn quy định về biện khắc phục hậu quả như sau:

Buộc nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương cho người lao động tương ứng với những ngày nghỉ việc đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2, điểm c khoản 3 Điều này.

Do đó khi người sử dụng lao động có hành vi xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu theo quy định của pháp luật thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như trên.

Để biết thêm thông tin về vấn đề trên bạn có thể tham khảo tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Trân trọng! 

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin