Người 16 tuổi được phép góp vốn vào công ty cổ phần không?

Ngày hỏi:10/03/2020

Liên quan đến vấn đề góp vốn vào doanh nghiệp. Chuyên viên cho tôi hỏi: Người 16 tuổi có tài sản riêng và muốn góp vốn vào công ty cổ phần thì có được hay không? Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

- Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

+ Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, tại Khoản 4 Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên như sau:

- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

=> Người 16 tuổi (chưa thành niên) có thể xác lập giao dịch dân sự giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Căn cứ theo quy định tại Điều 136 Bộ luật dân sự 2015 còn quy định về người đại diện theo pháp luật của cá nhân, cụ thể như sau:

- Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

- Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

- Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

- Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

=> Vì vậy, theo các quy định trên, người dưới 16 tuổi vẫn được phép góp vốn vào công ty cổ phần. Tuy nhiên, việc góp vốn phải tuân thủ điều kiện về đại diện trong pháp luật dân sự.

Ban biên tập phản hồi.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin