Người đã từng làm kiểm sát viên có được miễn đào tạo nghề công chứng không?

Ngày hỏi:05/03/2020

Tôi đã từng là kiểm sát viên, dự định sắp tới sẽ chuyển sang làm công chứng. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trường hợp của tôi đã từng là kiểm sát viên có phải học lớp đào tạo nghề công chứng không? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Luật Công chứng 2014 quy định những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

- Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

- Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

- Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

- Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì bạn sẽ được miễn đào tạo nghề công chứng, nếu đã làm kiểm sát viên từ 05 năm trở lên. Trường hợp được miễn thì bạn sẽ phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên.

Trên đây là nội dung hỗ trợ!

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin