Mua bán đất bằng giấy viết tay có đủ điều kiện để thực hiện thủ tục đăng ký biến động?

Ngày hỏi:29/02/2020

Chào ban biên tập, tôi có thắc mắc với vấn đề: Mua bán đất hay nhà bằng giấy tờ viết tay có đủ điều kiện để thực hiện thủ tục đăng ký biến động hay không? Mong nhận được sự phản hồi của ban biên tập. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 thì việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản đối với chuyển nhượng được quy định như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

....

Vậy nên nếu không có công chứng, chứng thực thì việc chuyển nhượng, tặng cho bị vô hiệu và không đủ thành phần hồ sơ đăng ký biến động (không đủ giấy tờ trong hồ sơ sang tên sổ đỏ).

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 129 Bộ Luật dân sự 2015 thì giao dịch dân sự bị vô hiệu được quy định như sau:

Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Do đó, hiện nay khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải công chứng, chứng thực hợp đồng theo quy định. Khi đó mới đủ điều kiện để thực hiện thủ tục đăng ký biến động (trừ một số trường hợp ngoại lệ).

Đối với trường hợp các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch, các bên cần phải yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó thì việc mua bán mới có giá trị để thực hiện thủ tục sang tên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.