Quyền tự chủ về tài chính và tài sản của cơ sở giáo dục đại học được quy định ra sao?

Ngày hỏi:27/02/2020

Chào chuyên viên, tôi thắc mắc liệu các cơ sở giáo dục có thể tự chủ về tài chính và tài sản hay không? Nếu có thì được quy định ở đâu? Mong nhận được sự phản hồi sớm nhất. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 99/2019/NĐ-CP thì quyền tự chủ về tài chính và tài sản được quy định như sau:

a) Cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định hiện hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định của pháp luật khác có liên quan; được Nhà nước hỗ trợ phát triển phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và các quy định về đầu tư phát triển giáo dục đại học;

c) Các cơ sở giáo dục đại học phải ban hành, tổ chức thực hiện quy định nội bộ về tài chính và tài sản, thực hiện các quyền tự chủ về tài chính và tài sản khác theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là nội dung quy định về quyền tự chủ tài chính và tài sản của cơ sở giáo dục đại học. Để biết thêm thông tin về vấn đề này bạn có tham khảo thêm ở Nghị định 99/2019/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin