Quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê địa điểm để tổ chức sản xuất, ghi hình các chương trình mang tính nghệ thuật cao

Ngày hỏi:21/02/2020

Quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê địa điểm để tổ chức sản xuất, ghi hình các chương trình mang tính nghệ thuật cao được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 17/2019/QĐ-TTg, có quy định:

Quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê địa điểm để tổ chức sản xuất, ghi hình các chương trình mang tính nghệ thuật cao.

Quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu quy định như sau:

- Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Thương thảo hợp đồng với nhà thầu được xác định có đủ năng lực, kinh nghiệm;

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu; nội dung hợp đồng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung liên quan đến yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị hợp đồng.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin