Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được quy định như thế nào và các thể hiện trên thẻ bảo hiểm?

Ngày hỏi:17/02/2020

Xin hỏi, bảo hiểm y tế có nhiều sự thay đổi trong năm 2020, đặc biệt là những người đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Vậy như thế nào tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục? Và thông tin thời hạn tham gia 5 năm liên tục được thể hiện như thế nào trên thẻ bảo hiểm?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 5 Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định các thông tin thể hiện trên thẻ bảo hiểm y tế như sau:

5. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.

Theo Khoản 1 Điều 3 Quyết định 1313/QĐ-BHXH năm 2014 quy định thông tin in trên phôi thẻ bảo hiểm y tế khi phát hành cho người sử dụng như sau:

1.9. Thời điểm đủ 05 năm liên tục: ghi từ ngày ..../..../….. tham gia bảo hiểm y tế đủ 05 năm liên tục, cụ thể:

a) Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế hoặc thời gian tham gia liên tục chưa đủ 05 năm thì để trống (không ghi tiêu thức này).

b) Trường hợp đã tham gia liên tục từ đủ 05 năm trở lên thì ghi thời điểm đủ 05 năm liên tục như sau:

- Những người đã có đủ 05 năm tham gia bảo hiểm y tế liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì ghi từ ngày 01/01/2015.

- Từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia bảo hiểm y tế bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin